Bookmark and Share
Whirlpool 12842126-308

Whirlpool 12842126-308

From YouserGuide

Jump to: navigation, search
You can edit and write guides yourself, or if you prefer, just send your input to guides@youserguide.com

12842126 ENG (Product)
Pg. 200-280-290-300-301-302-303-304-305-306-307- 308 -309-310-311-320-330-364

Products referring to this guide:-Maytag AC2224GEK-Amana AC2224PEK-Maytag AC2225GEK-Maytag AC2228HEK-Maytag AS2324GEK:more

Enter your
Part number


background image
307
ONGELMA
Jääkoneen
tuloputkeen
muodostuu jäätä
Jääkaapista vuotaa
vettä
Vesi virtaa tavallista
hitaammin
Annostelijan vesi ei
ole kylmää
Vesi näyttää
samealta
Vedessä ja/tai
jääkuutioissa on
hiukkasia
MAHDOLLISIA SYITÄ
Vedenpaine on alhainen.
Satulaventtiili ei ole täysin avoinna.
Pakastimen lämpötila on liian korkea.
Vesiliitäntään on käytetty muoviputkea.
Väärä vesiventtiili asennettu.
Vedenpaine on alhainen.
Satulaventtiili ei ole täysin avoinna.
Väärä vesiventtiili asennettu.
Vesijohdossa on mutkia.
Vedensuodatin on tukossa tai se on
vaihdettava uuteen.
Vesiventtiili ei ole täysin avoinna.
Jääkaappi on asennettu äskettäin.
Pitosäiliön vesivarasto on tyhjentynyt.
Vesi on kerääntynyt vesijohtoihin
pitosäiliön ulkopuolelle ja lämminnyt
huoneenlämpötilaan.
Vedessä on ilmaa tai ilmakuplia.
Vedensuodattimen panoksesta tullutta
hiilipölyä.
Vedessä olevat mineraalikeskittymät
muodostavat hiukkasia, kun vesi jäätyy ja
sen jälkeen sulaa.
Vedenpaineen on oltava 241–689 kPa, jotta jääkone toimisi
kunnolla.
Vedensuodattimella varustetuille jääkaapeille suositellaan
241 kPa:n minimipainetta.
Avaa satulaventtiili täysin.
Katso Lämpötilan säätimet sivuilla 287-289. Pakastimen
lämpötilan on oltava –18…–17 °C.
Valmistaja suosittelee kupariputken käyttämistä
asennuksessa. Muovi ei kestä yhtä hyvin ja voi aiheuttaa
vuotoja. Valmistaja ei ole vastuussa
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
epäasianmukaisesta asennuksesta tai
vesiliitännästä.
Katso Vedentulon yhdistäminen sivuilla 283. Itselävistävät ja
3
16
tuuman (4,7 mm:n) satulaventtiilit laskevat
vedenpainetta ja voivat aiheuttaa johdon tukkeutumisen
ajan mittaan. Valmistaja ei ole vastuussa
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
epäasianmukaisesta asennuksesta tai
vesiliitännästä.
Vedenpaineen on oltava 241–689kPa, jotta jääkone toimisi
kunnolla. Vedensuodattimella varustetuille jääkaapeille
suositellaan 241 kPa:n minimipainetta.
Avaa satulaventtiili täysin.
Katso Vedentulon yhdistäminen sivuilla 283. Itselävistävät ja
3
16
tuuman (4,7 mm:n) satulaventtiilit laskevat
vedenpainetta ja voivat aiheuttaa johdon tukkeutumisen
ajan mittaan. Valmistaja ei ole vastuussa
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat
epäasianmukaisesta asennuksesta tai
vesiliitännästä.
Sulje vedentulo ja poista mutkat. Jos mutkia ei voida
poistaa, vaihda johto uuteen.
Vaihda vedensuodatin uuteen (ks. sivu 296).
Avaa vesiventtiili täysin ja tarkasta, esiintyykö vuotoja.
Minimivirtaus annostelijan kohdalla on noin 295 ml
yhdeksässä sekunnissa, kun uusi suodatin on paikallaan,
tai noin 295 ml viidessä sekunnissa, kun suodatinta ei
käytetä.
Odotanoin 12 tuntia pitosäiliössä olevan veden
jäähtymistä.
Heitä ensimmäinen lasillinen vettä pois ja täytä lasi
uudestaan.
Tämä on normaalia, kun annostelijaa käytetään
ensimmäistä kertaa, ja poistuu myöhemmin käytön
kestäessä.
Aluksi panoksen läpi ruiskuava vesi voi sisältää vaaratonta
panoksesta huuhtoutunutta hiilipölyä.
Hiukkaset ovat vaarattomia nautittavaksi.
Poistuu ensimmäisten käyttökertojen jälkeen.
Hiukkaset eivät ole vaarallisia, ja niitä esiintyy
luonnollisesti vesijohtojärjestelmissä.
KORJAUSTOIMENPITEET
Vianetsintä
Help YG remain FREE
Advertise with YG